منابع مصاحبه تخصصی مدرسین درس وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)

منابع مصاحبه تخصصی مدرسین درس وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)

منابع مصاحبه تخصصی اساتید درس وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(ره) به شرح ذیل می باشد:

+ محور موضوعات مصاحبه شامل مباحث اعتقادی وصیت نامه، مباحث سیاسی وصیت نامه، جریان شناسی در وصیت نامه و روش تدریس است.
منبع اصلی👇
—وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) – (لینک مطالعه و دانلود)

منابع تفصیلی پیشنهادی مصاحبه👇

—زندگینامه امام خمینی ره تالیف دکتر حمید انصاری
—رهیافت تحلیلی به وصیت نامه… تالیف دکتر محمد نصیری (لینک خرید کتاب
—اندیشه های سیاسی امام خمینی ره تالیف دکتر فوزی
مباحث سیاسی 2- دکتر فوزی

مباحث سیاسی 1- دکتر فوزی