هوای وصال

هوای وصال

تالیف: محمد رجائی‌نژاد
‏ تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج‏
سال نشر: ۱۳۹۵

وصيت‌نامه‌نويسى از آموزه‌هاى قرآنى است كه امام خمينى(ره) به‌عنوان فقيه و مرجعى متعبد بدان اهتمام داشت… آن بزرگوار در طول عمر طولانى و بابركت خويش، در مقاطع مختلف و برهه‌هاى متعدد اقدام به نوشتن وصيت‌نامه كرده است. بعضى از اين وصيت‌نامه‌ها صرفاً جنبه شخصى دارد و بعضى ديگر مرتبط با شأن دينى – اجتماعى مرجعيت تقليد ايشان بوده است و البته در اين ميان «وصيت‌نامه سياسى – الهى» جايگاه ويژه و منحصربه‌فردی دارد . بر اساس اسناد موجود مرحوم امام، در طول زندگی خود 8 وصیت نامه در زمان های گوناگون نگاشته اند که در این میان تنها وصيت‌نامه سياسى – الهى امام خمينى(ره) مشهور گشته و از ساير وصيت‌نامه‌هاى ايشان غفلت شده است. نویسنده در این کتاب ضمن نقل تمامی وصيت‌نامه‌هاى حضرت امام و شرح برخی از آن ها، احكام مربوط به وصيت و وصيت‌نامه‌نگارى را نیز از دیدگاه امام بیان می کند.