فراخوان همايش ملي «انقلاب اسلامي در منظومه فکري امام خميني(ره)؛ از نظريه تا عمل»

فراخوان همايش ملي «انقلاب اسلامي در منظومه فکري امام خميني(ره)؛ از نظريه تا عمل»

همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، همايش ملي«انقلاب اسلامي در منظومه فکري امام خميني(ره)؛ از نظريه تا عمل»، خرداد ماه 1397 برگزار مي‌شود.
همايش ملي “انقلاب اسلامي در منظومه فکري امام خميني(ره)؛ از نظريه تا عمل”، در دو بعد سياست داخلي و سياست خارجي به بررسي روند پژوهانه مؤلفه‌ها و اصول انقلاب اسلامي در عرصه نظر و عمل مي‌پردازد.
بنابراين گزارش محورهاي فراخوان اين همايش در بعد سياست داخلي عبارت‌اند از: انقلاب اسلامي و عدالت (عدالت اقتصادي، عدالت اجتماعي، عدالت قضايي، عدالت فرهنگي، عدالت سياسي و…)؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و آزادي (آزادي اجتماعي، آزادي فردي، آزادي سياسي و …) ؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و حقوق ملت (حقوق شهروندي، حقوق اقليت‌ها، حقوق زنان و …) ؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و سه گانه استقلال، جمهوريت و آزادي؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و سياست اخلاقي؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و تقويت معنويت و باورهاي ديني؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و آموزش و فرهنگ؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و امنيت؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و مشارکت؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و وحدت ملي؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و خودکفايي (خود اتکايي) ؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و پيشرفت و توسعه؛ از نظريه تا عمل و انقلاب اسلامي و تمدن سازي؛ از نظريه تا عمل، همچنين محورهاي موضوعي در ذيل سياست خارجي بدين شرح اعلام گرديده است:
انقلاب اسلامي و راهبرد منطقه‌گرايي اسلامي؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و راهبرد عدم تعهد گرايي جهاني؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و استکبارستيزي؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و صلح و هم‌زيستي مسالمت‌آميز؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و راهبرد حمايت از مستضعفان؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و راهبرد صدور انقلاب ؛از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و تحولات نظام بين‌الملل؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و جهاني‌شدن يا جهاني‌سازي؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و ديپلماسي فرهنگي؛ از نظريه تا عمل، انقلاب اسلامي و هويت بخشي و خودباوري مسلمانان؛ از نظريه تا عمل و سرچشمه‌هاي انقلاب اسلامي در کشورهاي مختلف؛ از نظريه تا عمل
لازم به ذکر است آخرين مهلت ارسال مقالات 30 بهمن ماه 1396 تعيين گرديده و مقالات برتر در دو فصلنامه علمي پژوهشي جستارهاي سياسي معاصر و فصلنامه انديشه سياسي در اسلام به چاپ خواهد رسيد.

علاقه‌مندان مي‌توانند براي ارسال مقالات و کسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي همايش به آدرس اینترنتی sccir.ir مراجعه نمايند.

گفتني است اين همايش به همت مرکز فرهنگي دانشجويي امام، ولايت فقيه و انقلاب اسلامي و با مشارکت و همکاري معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي، معاونت پژوهشي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشکده امام خميني(ره)و انقلاب اسلامي، معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار مي‌شود.