همایش بین‌المللی «مردم‌سالاری دینی؛ جهان اسلام و غرب»

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند
چهارمين همايش بن المللی «مردم‌سالاري ديني» با عنوان:
«مردم سالاری دینی، جهان اسلام و غرب»
با همکاری:
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
مرکز پژوهش های علوم انسانیِ اسلامی صدرا
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
دانشگاه آزاد اسلامی
قابل توجه محققان محترم: به دلیل استقبال و درخواست بسیاری از محققان، برگزاری چهارمین همایش بین المللی مردمسالاری دینی(دارای درجه علمی- پژوهشی) به تعویق افتاد. (زمان دقیق برگزاری بزودی اعلام خواهد شد) لذا محققان محترم می توانند همچنان مقالات خود را به ایمیل دبیرخانه دائمی همایش
به نشانی: mardomsalari@sbu.ac.ir ارسال کنند.
نشانی دبیرخانه: تهران، بزرگراه شهید چمران ، اوین ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده الهیات و ادیان
کانال تلگرامی دبیرخانه @mardom_salari
وب سایت دانشگاه شهید بهشتی: www.sbu.ac.ir
تلفن های دبیرخانه: 22431998 و 09027879609