نشست تخصصی آینده انقلاب اسلامی در واحد تهران مرکزی برگزار گردید

نشست تخصصي آينده انقلاب اسلامي در تاريخ 24 بهمن 1396 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي – دانشکده علوم سياسي برگزار گرديد.

در اين مراسم که با حضور اساتيد ، دانشجويان و مدرسين درس انديشه ها و وصاياي حضرت امام خميني(ره) و صاحب نظران حوزه انديشه هاي حضرت امام خميني(ره) برگزار گرديد .
اين نشست در ادامه سلسله نشست هاي تخصصي با هدف تبيين انديشه هاي حضرت امام خميني(ره) و در راستاي نشست هاي تخصصي مرتبط با همايش ملي «انقلاب اسلامي در منظومه فکري امام خميني(ره) از نظريه تا عمل» برگزار گرديد.
در اين نشست آقاي دکتر عيوضي و جناب آقاي دکتر جهان بين از منظر هاي مختلف به تبيين راهبردهاي آينده انقلاب اسلامي ، فرصت ها و چالش هاي آن و در پايان جلسه به پاسخگوئي و مباحثه در خصوص سؤالات اساتيد و دانشجويان پرداختند.