نشست تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب “تحت عنوان عاملیت و ساختار در نظام انقلابی”

نشست تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب “تحت عنوان عاملیت و ساختار در نظام انقلابی”

نشست تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب “تحت عنوان عاملیت و ساختار در نظام انقلابی” با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر خیری رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب در روز سه شنبه ۲۵ تيرماه در سازمان مرکزي دانشگاه، بلوک ۶، طبقه يازدهم، سالن ۹ دي برگزار مي گردد.

رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب هدف از برگزاری این نشست های تخصصي را گفتمان سازي انقلابي در سطح فضاي علمي دانشگاه و نيز ارائه راهکار ها، تبيين جايگاه علمي کشور در منطقه و جهان دانست و گفت:

پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب در سال جدید تبیین علمی بيانيه گام دوم انقلاب و نيز مطالعات راهبردي مفاسد اخلاقي را از محورهاي اساسي برنامه هاي خود قرار داده است. و در اين مسير تلاش دارد با تشکيل دبيرخانه مرکزي بيانيه گام دوم انقلاب در پژوهشکده و نيز راه اندازي دبيرخانه مطالعات راهبردي مفاسد اخلاقي در واحد کرج، برنامه هاي خود را با  بهره گيري از ظرفيت هاي علمي اساتيد واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي اجرا نمايد. و در اين راستا به زودي اين برنامه ها پس از مصوب و تعيين رديف بودجه مشخص به واحدهاي دانشگاهي ارسال و عملياتي خواهد شد.