[15 ] در اسلام ، « ولایت » به معنای « حکومت و زمامداری » نداریم.

پاسخ یکی از معانی واژه « ولایت » ، سرپرستی و اداره جامعه است . علاوه بر قرآن کریم که در ضمن بحث های گذشته ، آیاتی از آن ارائه گردید، در روایاتی که از امامان معصوم ( علیهم السلام ) به ما رسیده ، واژه ولایت ، در همین معنا بسیار به کار رفته … بیشتر بخوانید[15 ] در اسلام ، « ولایت » به معنای « حکومت و زمامداری » نداریم.

[14 ] احکام اسلامی ، قضایای حقیقیه اند و برای همه زمان ها پاسخگو می باشند و از اینرو ، مردم مسلمان از نظر قانون الهی رها نشده اند تا نیازمند قانونی از سوی حکومت اسلامی باشند و از این جهت ، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد.

پاسخ دین اسلام بر اساس « الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا » و بر اساس آنکه دین و شریعت دیگری نخواهد آمد ، کامل ترین و جامع ترین وحی الهی است و همه آنچه را که انسان ها تا روز قیامت لازم دارند ، برای آنان به ارمغان آورده … بیشتر بخوانید[14 ] احکام اسلامی ، قضایای حقیقیه اند و برای همه زمان ها پاسخگو می باشند و از اینرو ، مردم مسلمان از نظر قانون الهی رها نشده اند تا نیازمند قانونی از سوی حکومت اسلامی باشند و از این جهت ، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد.

[13] عقل بشر ، برای قانونگذاری کافی است و نیازی به تقنین الهی نیست.

پاسخ بهترین دلیل نبوت عامه این است که خود عقل فتوا می دهد که من انسان ، من در قلمرو زندگی مادی و معنوی خود با همه موجودات ارتباط دارم و در عین حال ، نسبت به بسیاری از امور جاهل هستم و معلومات من ، قابل قیاس با مجهولاتم نیست و لذا برای رسیدن … بیشتر بخوانید[13] عقل بشر ، برای قانونگذاری کافی است و نیازی به تقنین الهی نیست.

[12 ] اگر دین بخواهد قانونی اجرایی و حکومتی وضع کند ، خود آن قانون نیز قانونی اجرایی می خواهد و تسلسل پیش می آید.

پاسخ   قانونی که اجرایی است ، شامل خودش نیز می شود و لذا تسلسل پیش نمی آید . برای اجراء ، چیزی جز قیام به قسط و صلاح عمومی و عزم ملی لازم نیست و لذا اساسا محذور تسلسل مطرح نیست .   نقل از فصل هفتم کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت تالیف … بیشتر بخوانید[12 ] اگر دین بخواهد قانونی اجرایی و حکومتی وضع کند ، خود آن قانون نیز قانونی اجرایی می خواهد و تسلسل پیش می آید.

[11 ] لازمه حکومت داشتن دین ، دنیایی کردن دین است که با زلالی و قداست دین نمی سازد.

(عرفی شدن دین) پاسخ پاسخ این اشکال هم به طور ضمنی در پاسخ به اشکال قبل بازگو شد که دین هرگز تک بعدی و یک ضلعی و ناقص نیست . دین ، وقتی کامل است که برای تعلیم و تزکیه انسان باشد و انسان نیز حقیقتی سائر و سالک است که از نشئه « تراب … بیشتر بخوانید[11 ] لازمه حکومت داشتن دین ، دنیایی کردن دین است که با زلالی و قداست دین نمی سازد.

[10 ] دین ، امر ثابتی است و حکومت ، مربوط به امور جزئی و متغیر است و لذا این دو جمع ناشدنی اند.

پاسخ دین ، برای تامین سعادت فردی و جمعی انسان است و از سوی دیگر انسان ، حقیقتی است که هم با دنیا پیوند دارد و هم با آخرت . چنین موجودی باید هم در دنیا از آسیب محفوظ بماند و هم پس از مرگ و ورود به آخرت از گزند خطر در امان باشد … بیشتر بخوانید[10 ] دین ، امر ثابتی است و حکومت ، مربوط به امور جزئی و متغیر است و لذا این دو جمع ناشدنی اند.

[9] نشانه جدایی دین از حکومت

[9] امام حسین ( علیه السلام ) در وصیت نامه خود نفرمودند من برای تشکیل حکومت قیام کردم ، بلکه فرمودند : « من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم » و امام رضا ( علیه السلام ) نیز از پذیرفتن حکومت ولایتعهدی خودداری می کرد و امامان دیگر ( علیهم … بیشتر بخوانید[9] نشانه جدایی دین از حکومت

[8] مقام « امامت معنوی » ، همیشه پاک بوده است ؛ بر خلاف حکومت و رهبری سیاسی که گاهی پاک و گاهی ناپاک بوده است و این نشانگر انفکاک دین و سیاست از یکدیگر می باشد

[8] مقام « امامت معنوی » ، همیشه پاک بوده است ؛ بر خلاف حکومت و رهبری سیاسی که گاهی پاک و گاهی ناپاک بوده است و این نشانگر انفکاک دین و سیاست از یکدیگر می باشد و اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین ( سلام الله علیه ) … بیشتر بخوانید[8] مقام « امامت معنوی » ، همیشه پاک بوده است ؛ بر خلاف حکومت و رهبری سیاسی که گاهی پاک و گاهی ناپاک بوده است و این نشانگر انفکاک دین و سیاست از یکدیگر می باشد

[7] اگر تشکیل حکومت و اجرای دین وظیفه انبیاء الهی باشد ، حس مسؤولیت مردم از بین می رود؟

پاسخ در صورتی که انبیاء الهی به تنهایی بتوانند چنین وظیفه ای را انجام دهند و مردم نقش اساسی در این امر نداشته باشند ، چنین سخنی درست است ؛ ولی اگر حکومت دینی ، حکومت امام و امت است و اولین شرط تحقق آن ، حضور مردم و نقش آفرینی آنان است ، رهبری … بیشتر بخوانید[7] اگر تشکیل حکومت و اجرای دین وظیفه انبیاء الهی باشد ، حس مسؤولیت مردم از بین می رود؟

[6] با توجه به آیات قرآن کریم مانند « یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة » ، « لیقوم الناس بالقسط » ، « لا اکراه فی الدین » ، « ما انت علیهم بجبار » ، « لست علیهم بمصیطر » ، وظیفه پیامبران ، تعلیم و تربیت انسان ها به وسیله « تشویق » است و چنین هدفی ، با زور و حکومت حاصل نمی شود و بنابراین ، کار تشکیل حکومت ، با خود مردم است نه با پیامبران.

پاسخ تشکیل حکومت ، به معنای تحمیل کردن دین بر مردم نیست ، بلکه برای تعلیم و تزکیه نمودن مردمی است که دین و حکومت دینی را حق دانسته و پذیرفته اند و بدون شک ، تعلیم و تزکیه ، با تشویق و ترغیب و با اختیار آگاهانه انسان ها صورت می گیرد که حکومت … بیشتر بخوانید[6] با توجه به آیات قرآن کریم مانند « یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة » ، « لیقوم الناس بالقسط » ، « لا اکراه فی الدین » ، « ما انت علیهم بجبار » ، « لست علیهم بمصیطر » ، وظیفه پیامبران ، تعلیم و تربیت انسان ها به وسیله « تشویق » است و چنین هدفی ، با زور و حکومت حاصل نمی شود و بنابراین ، کار تشکیل حکومت ، با خود مردم است نه با پیامبران.