دستورالعمل بررسی صلاحیت های عمومی، سنجش علمی و پذیرش اساتید درس وصایا و اندیشه های حضرت امام(ره)

در راستای ساماندهی و تامین مدرسان مورد نیاز واحدها، مراکز و آموزشکده های سما دانشگاه آزاد اسلامی جهت تدریس درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) بدین وسیله معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با همکاری مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، دستورالعمل بررسی صلاحیت های عمومی، سنجش علمی و پذیرش را با شرایط … بیشتر بخوانیددستورالعمل بررسی صلاحیت های عمومی، سنجش علمی و پذیرش اساتید درس وصایا و اندیشه های حضرت امام(ره)