اردو ها

جوانان هر جامعه اميد آينده آن جامعه هستند و حضرت امام خميني(ره) با علاقه فراواني كه به جوانان داشت، با توجه به اين موضوع و اهميت آن، جوانان را اميد خود خواند. در دنیایی که هر نوع افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب ترویج می‌شود، باید از عقاید و اندیشه امام راحل درباره اسلام واقعی و … بیشتر بخوانیداردو ها