مسابقات و جشنواره ها

در راستاي بند 3 ماده 3 بند 8 ماده 4 اساسنامه مركز به منظور تقويت سطح دانش و تشويق اساتيد و دانشجويان و كاركنان دانشگاه براي آشنايي با انديشه‌هاي حضرت امام خميني(ره) مسابقات و جشنواره های مرتبط در دانشگاه آزاد اسلامی یا با مشارکت این دانشگاه برنامه ریزی و اجرا می شوند. ارتقاي سطح معرفت … بیشتر بخوانیدمسابقات و جشنواره ها