جملات ناب امام

خط انقلاب ، خط عظمت اسلام و مسلمین و دفاع از مظلومین و مستضعفین است . (مقام معظم رهبری)