اطلاعیه مهم – کارگاه آموزش مجازی

به استحضار اساتید محترم شرکت کننده در کارگاه استمرار اندیشه‌های امام خمینی(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری (دام عزه) می رساند : ۱- صرفاً مدرسینی که در سایت مرکز ثبت نام نموده اند مجوز شرکت در کارگاه را داشته و *گواهی شرکت صرفاً برای این افراد صادر خواهد شد.* ۲- این کارگاه در چهار کلاس … بیشتر بخوانیداطلاعیه مهم – کارگاه آموزش مجازی