جریان شناسی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

عنوان بحث عبارت است از جریان شناسی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰. بر اساس این عنوان در ابتدا سلسله سوالاتی را مطرح میکنم که پاسخ به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانیم انتظار ایجاد شده از عنوان جریان شناسی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را تأمین کنیم. تعریف جریان چیست؟ تعریف جریان شناسی چیست؟ تعریف … بیشتر بخوانیدجریان شناسی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

جلسه سوم : پیشرانها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

جلسه سوم از سلسله نشست های تخصصی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی دکتر محمد رحیم عیوضی استاد تمام دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود. زمان: چهار شنبه 27 اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت 18 جلسات از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز امام برگزار خواهد … بیشتر بخوانیدجلسه سوم : پیشرانها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

تحلیل روندهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران

نخستین نشست از سلسله نشست‌های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با موضوع «تحلیل روندهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران» با حضور غلامرضا خواجه‌سروی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی جامعه‌شناسی ایران به همت مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و همکاری انجمن علمی جامعه‌شناسی … بیشتر بخوانیدتحلیل روندهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران

جلسه دوم : جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات

جلسه دوم از سلسله نشست های تخصصی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی دکتر جلال درخشه استاد تمام دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود. زمان: سه شنبه 26 اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت ۱0 جلسات از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز امام برگزار خواهد شد. … بیشتر بخوانیدجلسه دوم : جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات

جلسه اول : تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایران

انتخابات خواجه سروی

جلسه اول از سلسله نشست های تخصصی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی دکتر غلامرضا خواجه سروی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود. زمان: یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ جلسات از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز امام برگزار خواهد شد. … بیشتر بخوانیدجلسه اول : تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایران