گواهی جریان شناسی انتخابات ریاست جمهوری 1400

گواهی شرکت کنندگان پنجمین جلسه از سلسه نشست های تخصصی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با موضوع جریان شناسی انتخابات ریاست جمهوری 1400صارد گردید که از طریق لینک زیر در دسترس می باشد http://emam.iau.ir/1018

وبینار بررسی گفتمان های انتخابات ریاست جمهوری 1400

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بر گزار می کند: وبینار بررسی گفتمان های انتخابات ریاست جمهوری 1400 سخنران : دکتر حمیدرضا حقیقت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز زمان دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 18 الی 20 لینک ورود به وبینار: https://sessions.iauec.ac.ir/entekhabat1400

جلسه سوم : پیشرانها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

جلسه سوم از سلسله نشست های تخصصی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی دکتر محمد رحیم عیوضی استاد تمام دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود. زمان: چهار شنبه 27 اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت 18 جلسات از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز امام برگزار خواهد … بیشتر بخوانیدجلسه سوم : پیشرانها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

جلسه دوم : جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات

جلسه دوم از سلسله نشست های تخصصی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی دکتر جلال درخشه استاد تمام دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود. زمان: سه شنبه 26 اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت ۱0 جلسات از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز امام برگزار خواهد شد. … بیشتر بخوانیدجلسه دوم : جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات

جلسه اول : تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایران

انتخابات خواجه سروی

جلسه اول از سلسله نشست های تخصصی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی دکتر غلامرضا خواجه سروی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود. زمان: یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ جلسات از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز امام برگزار خواهد شد. … بیشتر بخوانیدجلسه اول : تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایران

سلسله نشست های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

انتخابات 1400

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می کند؛ سلسله نشست های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی ها:تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایراندکتر غلامرضا خواجه سروی جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخاباتدکتر جلال درخشه پیشرانها و روندهای سیزدهمین … بیشتر بخوانیدسلسله نشست های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران