همایش تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

جهان اسلام به علت جنگهای مذهبی که خود به دلائل متعدد داخلی و خارجی باز می گردد، امروزه شرائط بغرنجی را تجربه می کند. لذا مباحثی چون تقریب مذاهب که هدف آن نزدیک سازی و آشتی بین مذاهب اسلامی است، حائز اهمیت بسزایی است. علاوه بر این بی تردید اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) … بیشتر بخوانیدهمایش تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری