نشست تخصصی تأثیر متقابل فرد و جامعه در اندیشه امام خمینی(ره) برگزار شد

نشست تخصصی تاثیر متقابل فرد و جامعه در اندیشه امام خمینی(ره) در  مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار  گردید. در این نشست  تخصصی دکتر حسن خودروان  با بیان  اینکه از جمله مسائلی که امام خمینی(ره) در دوران نهضت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به آن تأکید داشتند، مقوله‌ «خودسازی و … بیشتر بخوانیدنشست تخصصی تأثیر متقابل فرد و جامعه در اندیشه امام خمینی(ره) برگزار شد