اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران

  اسم کتاب: اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران مولف :  علی اکبری معلم سال نشر:1393  عنوان ناشر:  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی معرفی کتاب کتاب امام خمینی(ره) و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران به عنوان اندیشه اسلام ناب محمدی(ص) در عصر حاضر، پس از پذیرش مردم و گسترش در … بیشتر بخوانیداندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

  اسم کتاب: اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله مولف :  نجف لک زایی سال نشر:1394  عنوان ناشر:  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی معرفی کتاب کتاب « اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) » در مورد گذشت چند دهه از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تجربه سی ساله آن، اکنون فرصت مناسبی برای کاوش های … بیشتر بخوانیداندیشه سیاسی امام خمینی (ره)