فراخوان همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همایش ملی«انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»، خرداد ماه 1397 برگزار می‌شود. همایش ملی “انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل”، در دو بعد سیاست داخلی و سیاست خارجی به بررسی روند پژوهانه مؤلفه‌ها و اصول انقلاب اسلامی در … بیشتر بخوانیدفراخوان همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»

معرفی فصلنامه های حوزه اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی

حوزه تخصصی محل   و مسئول انتشار نام فصلنامه علوم سیاسی/ انقلاب اسلامی دانشگاه معارف قم فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی علوم سیاسی/ تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه امام صادق فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی فقه و حقوق و علوم سیاسی/امام خمینی- انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی فصلنامه متین تاریخ انقلاب / جامعه شناسی انقلاب و … بیشتر بخوانیدمعرفی فصلنامه های حوزه اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی