اهداف و برنامه ها

اهداف: 1- آشنایی با زندگی ، آثار و اندیشه و آرمان‌های امام خمینی 2- تبیین ماهیّت، اهداف، آرمان‌ها و دست‌آوردهای انقلاب اسلامی 3- تقویت سطح دانش، بینش و پیوند عاطفی دانشجویان با امام خمینی و انقلاب اسلامی 4- توسعه فعالیّت‌های پژوهشی و آموزشی در موضوعات مربوط به اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی 5- افزایش … بیشتر بخوانیداهداف و برنامه ها