اهمیت وصیت نامه

وصیت نامه امام، پایه و ستون انقلاب

من آنچه نیازِ امروز میدانم، ایستادگی بر اصول انقلاب در درجه‌ی اوّل است. اصول انقلاب هم همان چیزهایی است که در وصیّت‌نامه و بیانات امام وجود دارد؛ اینها پایه‌ها و ستونهای انقلاب است.۱۳۹۵/۰۸/۲۶

وصیت نامه، بیانگر مبانی و اصول انقلاب

وصیت‌نامه‌ی امام(ره)، جمع‌بندی شده‌ی فرمایشات امام (رضوان اللَّه تعالی علیه) و مبانی و اصول انقلاب ما است.۱۳۸۸/۰۴/۰۳

وصیت‌نامه امام منشور معنوی انقلاب

منشور رسمی و قانونىِ انقلاب و کشور عبارت است از قانون اساسی ما. همه چیزهایی که برای اداره امور ملت لازم است، به شکل متین و مستحکمی در این منشور وجود دارد. منشور معنوی انقلاب هم وصیّتنامه امام و وصیّتنامه‌های شهداست.۱۳۸۱/۰۹/۰۱

بیانات و وصیت‌نامه امام بیانگر اصول امام

من آنچه نیازِ امروز میدانم، ایستادگی بر اصول انقلاب در درجه‌ی اوّل است. اصول انقلاب هم همان چیزهایی است که در وصیّت‌نامه و بیانات امام وجود دارد؛ اینها پایه‌ها و ستونهای انقلاب است.۱۳۹۵/۰۸/۲۶

وصیت‌نامه مرجع شناخت امام

به جوانها توصیه میکنم وصیّت‌نامه‌‌ی امام را بخوانید؛ شما امام را ندیده‌اید امّا امام مجسّم در همین وصیّت‌نامه، بیانات و گفتارها است. محتوای آن امامی که توانست دنیا را تکان بدهد، همین چیزهایی است که در این وصیّت‌نامه و مانند اینها هست.۱۳۹۵/۰۸/۲۶