نشست تخصصی بررسی روانشناختی گروهک منافقین در مرکز امام خمینی(ره) برگزار گردید