برگزیدگان اولین جشنواره کتاب انقلاب اسلامی

الف)فقه و حقوق اکرم حیدری واحد تهران مرکزی (نفر اول)  شیما ساسانی واحد کرج (نفر دوم) محسن لسانی واحد نجف آباد (نفر سوم) زهرا منصوری واحد کرج 94(شایسته تقدیر) ب)علوم سیاسی غلامعلی عابدینی واحد شهرضا(نفر اول)  حسین اسفندیار واحد علوم و تحقیقات (نفر دوم) عباسعلی جباری ثانی واحد علوم و تحقیقات (نفر سوم) امیرحسین مرادپور … بیشتر بخوانیدبرگزیدگان اولین جشنواره کتاب انقلاب اسلامی