مسابقات و جشنواره ها

در راستای بند 3 ماده 3 بند 8 ماده 4 اساسنامه مرکز به منظور تقویت سطح دانش و تشویق اساتید و دانشجویان و کارکنان دانشگاه برای آشنایی با اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) مسابقات و جشنواره های مرتبط در دانشگاه آزاد اسلامی یا با مشارکت این دانشگاه برنامه ریزی و اجرا می شوند. ارتقای سطح معرفت … بیشتر بخوانیدمسابقات و جشنواره ها