همایش انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت

پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار می کند “همایش انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت” محورها: جهان عاری از خشونت در اندیشه انقلاب اسلامی جهان عاری از خشونت و فرصت ها برای انقلاب اسلامی افراطی گری در جهان اسلام و آینده ی جهان عاری از خشونت راهکارهای متفکران انقلاب اسلامی برای ایجاد جهان … بیشتر بخوانیدهمایش انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت