اولین کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه علمی

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار می کند: اولین کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه علمیمدلی برای تغییر ساختارهای حاکمیتی برای اجرایحکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه صاحب کرسی و ارائه دهنده : آقای دکتر حاتم مهدوی نور ناقد علمی : آقای دکتر شاکری دبیر علمی جلسه : آقای دکتر محمدحسین باقری … بیشتر بخوانیداولین کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه علمی