[15 ] در اسلام ، « ولایت » به معنای « حکومت و زمامداری » نداریم.

پاسخ یکی از معانی واژه « ولایت » ، سرپرستی و اداره جامعه است . علاوه بر قرآن کریم که در ضمن بحث های گذشته ، آیاتی از آن ارائه گردید، در روایاتی که از امامان معصوم ( علیهم السلام ) به ما رسیده ، واژه ولایت ، در همین معنا بسیار به کار رفته … بیشتر بخوانید[15 ] در اسلام ، « ولایت » به معنای « حکومت و زمامداری » نداریم.