[5] حکومت و سیاست ، مربوط به امور قراردادی و جزئی است و در شان انبیاء و امامان ( علیهم السلام ) نیست ؟

پاسخ مفاهیم و الفاظ دین ، ارزش مفهومی و لفظی دارند و مقدمه ای هستند برای تحقق احکام و حکم آن در متن اجتماع و حکومت اسلامی ، فعالیتی است برای تحقق دین در جامعه و در جان انسان ها ؛ پس چگونه می شود که تبیین آن مفاهیم و الفاظ قراردادی ، در شان … بیشتر بخوانید[5] حکومت و سیاست ، مربوط به امور قراردادی و جزئی است و در شان انبیاء و امامان ( علیهم السلام ) نیست ؟