[1] آیا « رهبری سیاسی » ، بخشی از وظایف « نبوت » است ؟ اگر پاسخ مثبت است ، چرا برخی از انبیاء الهی « حکومت » نداشته اند ؟

پاسخ از آنجا که برهان عقلی بر ضرورت « نبوت عامه » اقامه شد و محور آن برهان ، گذشته از تهذیب ارواح و تزکیه نفوس و تنظیم روابط فرد با خود و با خدا و با جهان خارج از خویش ، تاسیس نظام حکومتی جامعه بر پایه قانون الهی است ، بنابراین ، زمامداری … بیشتر بخوانید[1] آیا « رهبری سیاسی » ، بخشی از وظایف « نبوت » است ؟ اگر پاسخ مثبت است ، چرا برخی از انبیاء الهی « حکومت » نداشته اند ؟