خلاصه پهلوی

وقتی مردم یک صدا در صحنه باشند توپ و تانک کاری نمی‌تواند بکند. در 8 بهمن 1357 باز هم کشتار بود. بختیار فرودگاهها را بست . مردم در اعتراض به این تصمیم در مسجد دانشگاه تهران تحصن کرده بودند. ژنرال «هایزر» که برای کودتا آمده بود به فرمانده‌هان شاه دستور حمله به مردم را داد. … بیشتر بخوانیدخلاصه پهلوی