حمایت از پایان نامه ها و رساله های دکتری

حمایت مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی از پایان نامه ها و رساله های دکتری در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی    مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در نظر دارد با  هدف تقویت انگیزه فعالیت در حوزه اندیشه های امام خمینی (ره) و گفتمان انقلاب اسلامی ، … بیشتر بخوانیدحمایت از پایان نامه ها و رساله های دکتری