مقاومت گرایی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) که توسط سردار سلیمانی پیگیری می شد

مقاومت گرایی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) که توسط سردار سلیمانی پیگیری می شد برگرفته از راه و روش انبیاء بود در این راهبرد کلی می دیدند که مقاومت را از سطح فردی به سطح جمعی گسترش داد و یک ملت را متحد کرد و نتیجه آن فروپاشی لانه دشمنان انقلاب اسلامی شد .  در … بیشتر بخوانیدمقاومت گرایی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) که توسط سردار سلیمانی پیگیری می شد