ساختار مرکز

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی،‌ سازمانی پژوهشی، آموزشی و فرهنگی در خصوص اندیشه امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی می باشد و لذا بر اساس ماموریت، اهداف و وظایف مشخص شده در اساسنامه مرکز و طبق بند 1 از ماده 9 آن اساسنامه، ساختار و نمودار سازمانی این مرکز به تصویب رسیده … بیشتر بخوانیدساختار مرکز