[3] آیا « دین » به عنوان یک هدف مستقل به « سیاست » پرداخته است یا در حد ضرورتی که زمینه سعادت اخروی باشد ؟

پاسخ هدف مطلق و نهایی دین ، نورانی شدن انسان ها و رسیدن آنان به شهود و لقاء الله و دارالقرار است و از این رو ، قیام مردم به قسط و عدل : « لیقوم الناس بالقسط » و حتی عبادات ، همگی اهداف نسبی و متوسط دین هستند . مسائل عبادی و سیاسی … بیشتر بخوانید[3] آیا « دین » به عنوان یک هدف مستقل به « سیاست » پرداخته است یا در حد ضرورتی که زمینه سعادت اخروی باشد ؟

اصول امام در سیاست داخلی و خارجی

اصول امام در سیاست داخلی

در سیاست داخلی، اصول امام عبارت است از تکیه به رأی مردم؛ تأمین اتحاد و یکپارچگی ملت؛ مردمی بودن و غیر اشرافی بودن حکمرانان و زمامداران؛ دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت؛ کار و تلاش همگانی برای پیشرفت کشور. ۱۳۹۲/۰۳/۱۴

اصول امام در سیاست داخلی

در سیاست خارجی، اصول امام عبارت است از ایستادگی در مقابل سیاستهای مداخله‌گر و سلطه‌طلب؛ برادری با ملتهای مسلمان؛ ارتباط برابر با همه‌ی کشورها، بجز کشورهائی که تیغ را بر روی ملت ایران کشیده‌اند و دشمنی میکنند؛ مبارزه‌ی با صهیونیسم؛ مبارزه برای آزادی کشور فلسطین؛ کمک به مظلومین عالم و ایستادگی در برابر ظالمان. وصیتنامه‌ی امام جلوی چشم ما است. نوشته‌های امام، فرمایشات امام، در کتابهائی که متن کلمات آن بزرگوار را درج کرده‌اند، موجود است.۱۳۹۲/۰۳/۱۴