کتاب – زندگی نامه سیاسی امام خمینی(ره) – محمد حسن رجبی

مطالعه کتاب زندگی نامه سیاسی امام خمینی(ره) به قلم دکتر محمد حسن رجبی برای شرکت در مصاحبه توصیه می گردد. اساتید و دانشجویان گرامی می توانند از طریق لینک زیر کتاب مذکور را دریافت نمایند.

منابع مصاحبه تخصصی مدرسین درس وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره)

+ محور موضوعات مصاحبه شامل مباحث اعتقادی وصیت نامه، مباحث سیاسی وصیت نامه، جریان شناسی در وصیت نامه و روش تدریس است.
(این موضوعات در دوره آموزشی ۹۴، دوره مجازی ۹۵ و آزمون ۹۵ ارائه شده اند)

+ درسگفتارهای صوتی موضوعات فوق را پوشش می دهند اما محتوای محدودتری دارند.

+ بنابه تجربه برگزاری آزمون و ارائه منابع بصورت فایل صوتی و درخواست اساتید مبنی بر معرفی کتاب بجای فایل صوتی، منابع آموزشی مکتوب معرفی شده است. اساتید محترم می توانند بر اساس گستره ی دانش خود از فایل صوتی یا کتاب یا هردو یا هیچکدام استفاده کنند.

+ از هفته سوم بهمن ماه سال جاری به تدریج اساتید استان تهران و سایر استانها بعد از عید دعوت به مصاحبه می شوند.
(مصاحبه مزبور مربوط به اساتید دوره ۹۴ است و اساتید دوره مجازی و قبولی آزمون -اساتید دوره ۹۵- در پایان سال ۹۶ مصاحبه خواهند داشت)

+ مصاحبه در استان محل اقامت اساتید برگزار می شود.

+ زمانبندی و مکان مصاحبه در سایت مرکز و همین گروه با ذکر استان، نام و نام خانوادگی، تاریخ و ساعت و محل اعلام می شود.

+ روز مصاحبه پرونده الکترونیکی استاد مربوطه که قبلا مدارک را بارگذاری کرده است بررسی و امتیاز پرونده اعمال می شود. امتیاز مصاحبه توسط اساتید مصاحبه گر مشخص شده و به امتیاز استاد اضافه خواهد شد.
(اساتیدی که پرونده شان ناقص است تبعا از امتیاز ردیف های ناقص بهره مند نخواهند شد)

+ با توجه به اینکه بعضی ردیفهای امتیازات جدول ۱ بخشنامه نحوه اخذ مجوز تدریس در هر بار تمدید یا صدور، برای تمدید بعدی محاسبه نمی شوند و به عبارت دیگر یکبار مصرف هستند، لذا مصاحبه این امکان را فراهم می کند که امتیاز ردیف مربوطه محاسبه شود. ضمنا کسب امتیاز برخی ردیفها برای اساتید کمی مشکل است که با مصاحبه قابل اخذ خواهند بود.

+ پس از محاسبه امتیازات، تمدید مجوزها بر اساس امتیازات مکتسبه، یک یا دو یا سه یا پنج سال خواهد بود. که پس از انقضای مهلت تمدید مجددا به مصاحبه دعوت می شوند.

+ با توجه به طراحی های جدید در سامانه مرکز و کاستن از روندهای اداری، برای کلیه اساتید محترم کاربرگ امتیاز و متن مجوز تخصیص داده شده است و قابل پرینت توسط مدیر محترم گروه و استاد مربوطه بوده و قابل استعلام توسط کارگزینی واحدهاست.

#منابع_مصاحبه_سنجش_دانش

منبع اصلی
—وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی ره

منابع تفصیلی پیشنهادی مصاحبه👇

—زندگینامه امام خمینی ره تالیف دکتر حمید انصاری
—رهیافت تحلیلی به وصیت نامه… تالیف دکتر محمد نصیری
—اندیشه های سیاسی امام خمینی ره تالیف دکتر فوزی
—فایل صوتی جریان شناسی— دکتر مرشدی
—فایل صوتی روشهای تدریس—دکتر احمدی

توضیحات:
برخی بندها یکبار مصرف اند.
مثلا امتیاز مدرک تحصیلی و عضویت در هیات علمی یا سابقه تدریس یکبار مصرف نیستند، ولی امتیاز مقاله یا دوره ای که یکبار مورد استفاد برای صدور یا تمدید مجوز بوده است در تمدید بعدی محاسبه نمیشود و نیاز به کار جدید است.

محور اصلی👇

        متن وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) 

محور مباحث اعتقادی وصیت نامه👇 :

فایل صوتی برخی مباحث اعتقادی👇 :

وصیت نامه نویسی در اسلام (دکتر نصیری)

مبانی اعتقادی (دکتر جمشیدی)
مبانی اعتقادی (دکتر نصیری)
 
محور مباحث سیاسی وصیت نامه👇 :
مباحث سیاسی 1 (دکتر فوزی)
مباحث سیاسی 2 (دکتر فوزی)
ندگینامه امام خمینی ره👇 :

فایل صوتی جریان شناسی👇 :

جریان شناسی (دکتر مرشدی زاد)

فایل صوتی روشهای تدریس👇 :

روش های تدریس (دکتر احمدی)