علوم قرآن در اندیشه امام خمینی (س)

نام کتاب: علوم قرآن در اندیشه امام خمینی (س) نام نویسنده: فرج الله میرعرب موسسه چاپ و نشر عروج تاریخ انتشار:1395   معرفی کتاب: کتاب علوم قرآن در اندیشه امام خمینی(ره)، در 16 فصل به مباحثی چون جایگاه قرآن و علوم قرآنی، نزول قرآن، اعجاز قرآن، سلامت قرآن از تحریف و تغییر، ظاهر و باطن … بیشتر بخوانیدعلوم قرآن در اندیشه امام خمینی (س)