کانون های فرهنگی

کانون های فرهنگی دانشجویان در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی نهادهایی هستند دانشجویی، داوطلبانه و غیر دولتی که در محیط دانشگتاه در قالب ضوابط، بخشنامه ها و قوانین، در زمینه های مرتبط فعالیت می نمایند. واحدهای دانشگاهی بر اساس بخشنامه شماره 83775/11 مورخ 9/9/93 معاونت فرهنگی و اجتماعی(در خصوص آیین نامه اجرایی … بیشتر بخوانیدکانون های فرهنگی

اردو ها

جوانان هر جامعه امید آینده آن جامعه هستند و حضرت امام خمینی(ره) با علاقه فراوانی که به جوانان داشت، با توجه به این موضوع و اهمیت آن، جوانان را امید خود خواند. در دنیایی که هر نوع افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب ترویج می‌شود، باید از عقاید و اندیشه امام راحل درباره اسلام واقعی و … بیشتر بخوانیداردو ها

فعالیت واحدها

واحدهای دانشگاهی بر اساس بخشنامه های صادره از سوی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای برنامه های مناسبتی مانند بزرگداشت ارتحال حضرت امام(ره)، هفته آفتاب مهر، پیروزی انقلاب اسلامی و دیگر برنامه ها در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی اقدام به اجرای برنامه می کنند. با توجه به بخشنامه شماره 410098/11 … بیشتر بخوانیدفعالیت واحدها

فرهنگی اجتماعی

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تبیین ماهیت، اهداف و دست‌آوردهای برنامه‌های فرهنگی، شناسایی، هدایت و حمایت از برنامه‌های برتر فرهنگی، فراهم‌سازی بستر مشارکت داوطلبانه و فعال دانشجویان و دانشگاهیان در مراسم بزرگداشت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و برگزاری مسابقات … بیشتر بخوانیدفرهنگی اجتماعی