کانون های فرهنگی دانشجوئی

کانون های فرهنگی دانشجویی در حوزه انقلاب اسلامی ( اندیشه های امامین انقلاب اسلامی)  نهادهایی هستند دانشجویی، داوطلبانه و غیر دولتی که در محیط دانشگتاه در قالب ضوابط، بخشنامه ها و قوانین، در زمینه های مرتبط فعالیت می نمایند. واحدهای دانشگاهی بر اساس بخشنامه شماره 11/775/ص/99 مورخ 17/06/99 معاونت فرهنگی و دانشجوئی (در خصوص آیین … بیشتر بخوانیدکانون های فرهنگی دانشجوئی