[14 ] احکام اسلامی ، قضایای حقیقیه اند و برای همه زمان ها پاسخگو می باشند و از اینرو ، مردم مسلمان از نظر قانون الهی رها نشده اند تا نیازمند قانونی از سوی حکومت اسلامی باشند و از این جهت ، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد.

پاسخ دین اسلام بر اساس « الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا » و بر اساس آنکه دین و شریعت دیگری نخواهد آمد ، کامل ترین و جامع ترین وحی الهی است و همه آنچه را که انسان ها تا روز قیامت لازم دارند ، برای آنان به ارمغان آورده … بیشتر بخوانید[14 ] احکام اسلامی ، قضایای حقیقیه اند و برای همه زمان ها پاسخگو می باشند و از اینرو ، مردم مسلمان از نظر قانون الهی رها نشده اند تا نیازمند قانونی از سوی حکومت اسلامی باشند و از این جهت ، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد.