گواهی های سلسله نشست های مکتب انقلاب اسلامی صادر گردید

به اطلاع اساتید گرامی میرساندگواهی های شرکت در سلسله نشست های علمی مکتب انقلاب اسلامیصادر گردیده که به شرح عناوین ذیل از طریق لینک ها قابل دسترسی و دریافت می باشد بررسی و تبیین کتاب ولایت و حکومتhttp://emam.iau.ir/1005 روش شناسی فهم اندیشه های امام خمینی(ره)http://emam.iau.ir/1006 بررسی و تبیین کتاب ولایت و حکومتhttp://emam.iau.ir/1007 تبیین نظریه نظام … بیشتر بخوانیدگواهی های سلسله نشست های مکتب انقلاب اسلامی صادر گردید