مدل رهبری امام خمینی (الگویی برای مدیران در نظام اسلامی)

نام کتاب: مدل رهبری امام خمینی (الگویی برای مدیران در نظام اسلامی) نام نویسنده: دکتر لطفالله فروزنده دهکردی، دکتر میرزاحسن حسینی، دکتر محمد ترکمنی . ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی تاریخ انتشار: ۱۳۹۵ معرفی اجمالی: امام‌خمینی(ره) از شخصیت‌های ‌برجسته و بی‌نظیری هستند که سبک رهبری‌شان برای رسیدن به اهداف توحیدی شکل یافته است. مبانی تفکر … بیشتر بخوانیدمدل رهبری امام خمینی (الگویی برای مدیران در نظام اسلامی)