تبیین مبانی فکری و تاریخی جمهوری اسلامی ایران – جلسه اول

خلاصه ای از مباحث جلسه اول آقای دکتر شفیعی فر استاد دانشگاه تهران موضوع جلسه اول : مروری بر زندگی و آثار سیاسی حضرت امام خمینی(ره) در باب زندگی سیاسی امام خمینی(ره) سه کتاب مهم منتشر شده است. اولین کتاب و مهمترین کتاب، زندگی سیاسی امام خمینی(ره) تالیف آقای دکتر محمدحسین رجبی است که چاپ … بیشتر بخوانیدتبیین مبانی فکری و تاریخی جمهوری اسلامی ایران – جلسه اول