اولین جلسه شورای علمی مرکز فرهنگی امام(ره) و انقلاب اسلامی برگزار شد

اولین جلسه شورای علمی مرکز فرهنگی امام و انقلاب اسلامی باحضور آقایان دکتر لک زایی، دکتر مرندی، دکتر جهان بین، دکتر شاکری، دکتر فیضی، دکتر باقری و بصورت مجازی برگزارشد.در ابتدا اقای دکتر اشرفی درباره موضوع جلسه ضرورت تدوین کتاب جدید درس “اندیشه ها و وصایای امام” نکاتی را بیان کردند و سپس اساتید محترم … بیشتر بخوانیداولین جلسه شورای علمی مرکز فرهنگی امام(ره) و انقلاب اسلامی برگزار شد