گزارش تصویری برگزاری جلسه نقد کتاب

جلسه نقد و بررسی کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نشست تخصصی بررسی روانشناختی گروهک منافقین در مرکز امام خمینی(ره) برگزار گردید