مسابقه کتابخوانی جایگاه بسیج دراندیشه امام خمینی(ره) برگزار می شود

به منظور آشنایی عموم مردم با جایگاه بسیج، مسابقه کتابخوانی جایگاه بسیج دراندیشه امام خمینی(ره) توسط پرتال امام خمینی(ره) برگزار می شود.  مسابقه کتابخوانی جایگاه بسیج دراندیشه امام خمینی(ره) برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) معاونت فرهنگی هنری وارتباطات موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره) به منظور … بیشتر بخوانیدمسابقه کتابخوانی جایگاه بسیج دراندیشه امام خمینی(ره) برگزار می شود