همایش علمی فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی ایران برگزار گردید