ازلیت فعل باری و حدوث عالم: مقایسه دیدگاه ملاصدرا رحمه الله و امام خمینی (س)

 نام کتاب :ازلیت فعل باری و حدوث عالم: مقایسه دیدگاه ملاصدرا رحمه الله و امام خمینی (س) نام نویسنده : علیرضا دانش. نویسنده مقدمه کتاب: زهرا مصطفوی ناشر : موسسه چاپ و نشر عروج تاریخ انتشار:۱۳۹۶       معرفی کتاب کتاب «ازلیت فعل باری و حدوث عالم» نوشته اسماعیل دانش، توسط مؤسسه تنظیم و … بیشتر بخوانیدازلیت فعل باری و حدوث عالم: مقایسه دیدگاه ملاصدرا رحمه الله و امام خمینی (س)