هزینه های سازش همواره بیشتر از هزینه های مقاومت است

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی در نشست آنلاین تبیین مکتب سلیمانی :
رهبری تاکید دارند که هزینه های سازش همواره بیشتر از هزینه های مقاومت است.