سلسله نشست های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

انتخابات 1400

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می کند؛ سلسله نشست های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی ها:تحلیل روند های انتخابات ریاست جمهوری در ایراندکتر غلامرضا خواجه سروی جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخاباتدکتر جلال درخشه پیشرانها و روندهای سیزدهمین … بیشتر بخوانیدسلسله نشست های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

همایش ها و نشست های تخصصی

تبادل اندیشه و افکار و پاسخگویی به سوالات فرا نسل انقلاب اسلامی ، ضرورت برگزاری همایش های تخصصی را صدچندان نموده است لذا این مرکز را بر آن شد تا نسبت به سیاستگذاری همایش های تخصصی در حوزه آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) در سطح واحدهای دانشگاهی اقدام نماید و برای بهره گیری … بیشتر بخوانیدهمایش ها و نشست های تخصصی