فراخوان مقاله دومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسلامی ایران:بنیان ، آسیب،چشم انداز

محورهای همایش—————— مبانی نظری و اندیشه‌ایِ دولت جمهوری اسلامی – ماهیت دولت در جمهوری اسلامی – تبیینِ نظری و نقد نظریه‌های دولت جمهوری اسلامی – انقلاب اسلامی و تحول در ساختِ قدرتِ دولت – نقش نظریه‌پردازی در تاسیسِ دولت جمهوری اسلامی – نظریه‌های رقیبِ دولت جمهوری اسلامی – مطالعۀ تطبیقی تاریخِ دولت در ایرانِ معاصر … بیشتر بخوانیدفراخوان مقاله دومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسلامی ایران:بنیان ، آسیب،چشم انداز

همایش ملی«انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همایش ملی«انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»، خرداد ماه 1397 برگزار می‌شود. همایش ملی “انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل”، در دو بعد سیاست داخلی و سیاست خارجی به بررسی روند پژوهانه مؤلفه‌ها و اصول انقلاب اسلامی در عرصه … بیشتر بخوانیدهمایش ملی«انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»