نشست تخصصی بررسی مضامین قرآنی در وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(ره) – واحد نجف آباد